Darba līgums

Darba līgums un tā nozīme – kas jāzina?

Ir liela atšķirība – par kaut ko vienoties ar ģimenes locekļiem un draugiem vai ar darba devēju. Ir svarīgi, ka, slēdzot vienošanos ar kādu uzņēmumu, tiek rūpīgi sagatavots darba līgums. Nav atšķirības, vai tas ir darba līgums uz noteiktu laiku vai darba līgums uz nenoteiktu laiku – tieši līguma punkti aizstāv Tevi kā darba ņēmēju vai otru pusi, kas ir darba devējs. Kas ir dabra līgums, kā to pareizi sagatavot un kāpēc tas ir nepieciešams? Turpini lasīt rakstu un iepazīsties ar galvenajiem noteikumiem, kas jāatceras pirms darba līguma noslēgšanas!

Darba līgums ar valdes priekšsēdētāju vai darba līgums ar valdes locekli – kurš ir atbildīgs par šiem dokumentiem? Arī par to lasi un uzzini raksta turpinājumā!

Darba līgums – kas tas ir?

Teju ikvienam kaut reizi mūžā ir nācies saskarties ar darba līgumu, taču, ja Tev šis ir jaunums, der noskaidrot, kas tas ir. Tas ir pamatdokuments, kas ticis noslēgts rakstveidā, stājoties kādā noteiktā darbavietā. Šis dokuments nosaka, kādi ir pienākumi un tiesības abām iesaistītajām pusēm līguma spēkā esamības laikā. Ir atrunāts, piemēram, tas, ka:

 • darba ņēmējs veic noteiktu darbu un pieņem darba devēja noteiktu kārtību un rīkojumus;
 • darba devējs veic samaksu darbiniekiem, nodrošina attiecīgus darba apstākļus.

Līgumi nav visiem darba devējiem vienāds. Šobrīd pastāv divu veidu darba līgumi. Kādi tie ir?

 • Darba līgums uz nepilnu darba laiku jeb nenoteiktu laiku. Atšķirība ir faktā, ka līgumā netiek norādīts laika posms, uz kuru darbinieks tiek pieņemts amatā.
 • Darba līgums uz noteiktu laiku. Nav bieži izplatīts. Tiek lielākoties slēgts tad, ja strādā sezonas darbu vai gadījuma darbus. Noteikti šādā līgumā ir norādīts darba beigu datums un apstākļi, kas nosaka, kad šis līgums tiks pārtraukts.

Atceries – nav nozīmes, kāda veida līgums noslēgts. Abos gadījumos, neatkarīgi, vai tas ir uzņēmuma darba līgums par regulāra vai neregulāra darba veikšanu, darbiniekiem ir vienādas tiesības. Darba pieredzē bieži tiek izmantoti arī tādi līgumi kā brīvprātīga darba līgums, mikrouzņēmuma darba līgums, pašnodarbinātā līgums un autoratlīdzības līgums. Bet kam jābūt iekļautam ikvienā līgumā? Par to lasi raksta turpinājumā!

Ko norādīt darba līgumā?

Līguma detaļas ir atkarīgas no dažādiem priekšnoteikumiem – darba veida, veicamajiem pienākumiem u.c. Tačuir dažādas lietas, kam noteikti jābūt iekļautām ikvienā darba līgumā. Kādas tās ir?

 • Dati par darbinieku. Nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus – personas kods, adrese.
 • Dati par darba devēju. Jāiekļauj uzņēmuma dati – nosaukums, adrese, reģistrācijas mumurs, darba devēja vārds un uzvārds.
 • Datums. Nepieciešams norādīt datumu, kurā darbinieks stājas konkrētajā amatā, kā arī laiks, cik ilgi darbinieks strādās, ja līgums tiek sastādīts uz konkrētu laiku.
 • Vieta. Norādāms, ja pienākumu veikšana konkrētā vietā vai vairākās vietās, kā arī tad, ja vieta nav konkrēta.
 • Profesija. Tai jābūt noteiktai, balstoties uz Profesiju klasifikatoru, pievienojot profesijas aprakstu.
 • Alga. Algas apmērs un izmaksas datums norādāms obligāti. Jāpievieno arī paskaidrojums, pēc kāda principa veidojas alga (piemēram, ja tas ir autoratlīdzības līgums).
 • Darba stundu laiks. Šo punktu norāda, ja ir konkrētas stundas, netiek norādīts gabaldarbu gadījumā. Pieejams arī summētais darba laiks darba līgumā.
 • Atvaļinājums. Atvaļinājuma iespējas un apmēri katram gadam.
 • Uzteikuma process. Nepieciešams līgumā atrunāt, kādi ir noteikumi, uzteicot darbu – cik ilgu laiku pirms uzteikšanas jāizmaksā alga, kādā posmā iespējams atbrīvot darbinieku u.c.

Taču kā zināt, vai līgumi ir pareizi? Tad palīdzēt var paraugi.

Darba līgumu paraugi

Lai ļautu saprast, kā izskatās dažāda veida darba līgumi, ieteicams aplūkot to paraugus. Ir pieejami dažādi darba līgumu paraugi:

 • darba līgums ar nepilnu darba laiku un nenoteiktu laiku;
 • valdes priekšsēdētāju vai ar mikrouzņēmuma darbinieku;
 • summētais darba līgums;
 • ar pārbaudes laiku;
 • uz noteiktu laiku grūtniecībā;
 • darba līgums ar akorda algu;
 • darba līgums par gabaldarbu.

Darba līgums nav paredzēts valdes loceklim, bet gan priekšsēdētājam. Valdes locekļa darba līgums ir spēkā esošs, ja to parakstījis priekšsēdētājs, jo tieši viņš ir cilvēks, kas var pārstāvēt uzņēmumu un veikt darījumus uzņēmuma vārdā. Pirms līguma parakstīšanas noteikti pārbaudi, vai tajā iekļauta galvenā informācija, kas Tevi kā darbinieku aizsargās darba pienākumu pārtraukšanas gadījumā!